Valors

Els valors fonamentals de Tecno Elèctric Girona són la innovació, el compromís, la col·laboració, la fiabilitat, la solvència i l'orientació al client. Aquests valors són els que han fet que TEG s'hagi consolidat i no hagi parat de créixer any rere any.

Innovació

TEG contreu el deure d’aportar solucions innovadores i de valor als projectes que desenvolupi. Aquesta missió forma part de l’estratègia de l’empresa, que aposta per invertir en I+D+I i per a mantenir-se com a referent en el sector.

Compromís i col·laboració

TEG s’involucra en els projectes dels seus clients i forma part del seu equip amb professionalitat i entusiasme, generant relacions de confiança i respecte.

Fiabilitat i solvència

TEG basa la seva reputació en el compliment dels terminis i en oferir la garantia de treballar amb una empresa que aportarà les millors solucions, competitives, eficients i de qualitat.

Orientació al client

TEG té com objectiu la satisfacció del seus clients, aportant coneixement i valor als seus projectes, més enllà de les expectatives.