Certificacions

UL

Certificació que garanteix que es compleixen els requisits de seguretat dels EUA.

NITW E487677 - 1 Panells de control industrials
NITW7 E487677 - 1 Panells de control industrials per a Canadà

PYME INNOVADORA

Certificació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats d'Espanya que considera TEG com a empresa que aposta per l'I+D+I i que desenvolupa projectes innovadors.

EQAMOB.

Segell d'àmbit europeu que reconeix la tasca de les empreses que acullen a alumnes estrangers i proporcionen les pràctiques segons uns estàndards de qualitat determinats.

ISO 9001

La Norma ISO 9001: 2015 elaborada per l'Organització Internacional per a l'Estandardització (International Standarization Organization o ISO), determina els requisits per a un Sistema de Gestió de la Qualitat, que poden utilitzar-se per a la seva aplicació interna per les organitzacions, independentment de si el producte i / o servei ho brinda una organització pública o empresa privada, sigui quina sigui la branca, per a la seva certificació o amb fins contractuals.